Svenska Suomeksi English

Välkommen!

Välkommen till Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses sidor för sökande och stödadministration

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om stöd, anmoda om utbetalning samt redovisa för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om alla aktuella stödformer som kan sökas just nu. Läs utdelningskriterierna  och anvisningarna noggrant före du gör din ansökan. 

Första gången? Registrera dig här.

OBSERVERA! Använd INTE Fortbildnings- och projektstipendieformuläret om du ansöker om forskningsbidrag.

Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
2024 Forskning
Forskning gällande understöd ur allmänna fonden och Steiner-fonden
24.12 - 31.01.2024
2024 Fortbildnings- och projektstipendier
Anordnande av eller deltagande i antroposofisk fortbildning, konferenser, arbetsdagar samt litteraturutgivning
24.12 - 31.01.2024